Pages Menu
Categories Menu

BENDROVĖS STRATEGIJA

Bendrovės tikslai neatsiejami nuo įmonės strategijos. Jie įsilieja į planuojamus įmonės strateginės plėtros procesus, juos papildo arba yra dalis visų veiklos plano tikslų ir uždavinių.

UAB „Panevėžio veislininkystė“ pagrindinės vykdomos veiklos yra:

  • Profesionalių tarpininkavimo, pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimas.
  • Veislinių gyvulių aukcionų, parodų bei mugių organizavimas.
  • Galvijų karantinavimo paslaugų teikimas Lietuvos ir užsienio gyvulių augintojams.

BENDROVĖS VIZIJA:

         Būti naudinga ir pelninga Bendrove, kuri duoda didelę naudą Lietuvos gyvulininkystės sektoriaus plėtrai, veislinių gyvulių vertės, kokybės ir produktyvumo skaičių didinimui, bei gyvulininkystės augimo skatinimui.

BENDROVĖS MISIJA:

        Verslo vertės augimas profesionaliai ir efektyviai teikiant  karantinavimo, tarpininkavimo, eksporto, parodų, aukcionų organizavimo  paslaugas.

BENDROVĖS VEIKLOS VERTYBĖS:

  • Patikimumas: būti patikimu ir atsakingu verslo partneriu.
  • Kokybė: minimalus kainos ir kokybės santykis.
  • Saugumas: saugus gyvūnų karantinavimas ir priežiūra.
  • Lojalumas: kurti ir išlaikyti ilgalaikius, glaudžius dalykinius santykius su klientais ir tiekėjais.
  • Skaidrumas: toliau būti skaidria Bendrove, kuri visą veiklą ir finansinius rezultatus viešina savo internetiniame puslapyje ir socialinėje erdvėje.

BENDROVĖS TIKSLAI:

  • Didinti bendrovės pelningumą.
  • Teikti naudą visuomenei.

BENDROVĖS UŽDAVINIAI:

• Didinti pardavimų pajamas;
• Išplėsti Bendrovės veiklos sritis ir teikiamų paslaugų rinkas;
• Organizuoti ir dalyvauti parodose ir aukcionuose.

Raštas dėl Valstybės lūkesčių UAB Panevėžio veislininkystei

2020-04-08 ĮSTATAI