Pages Menu
Categories Menu

FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. Metinis pranešimas
Audituota 2015 m. metinė ataskaita

2015 m. pirmo ketvirčio balansas
2015 m. pirmo ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2015 m. pirmo ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita

2015 m. antro ketvirčio balansas
2015 m. antro ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2015 m. antro ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita 

2015 m. trečio ketvirčio balansas
2015 m. trečio ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2015 m. trečio ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita

2015 m. ketvirto ketvirčio balansas
2015 m. ketvirto ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2015 m. ketvirto ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2016 m. pirmo ketvirčio balansas
2016 m. pirmo ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2016 m. pirmo ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita

2016 m. antro ketvirčio balansas
2016 m. antro ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 
2016 m. antro ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2016 m. trečio ketvirčio balansas
2016 m. trečio ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita
2016 m. 9 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. ketvirto ketvirčio balansas
2016 m. ketvirto ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2016 m. ketvirto ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita

2016 m. audituotas metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2016 metų metinis pranešimas

2017 m. pirmo ketvirčio balansas 
2017 m. pirmo ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2017 m. antro ketvirčio balansas
2017 m. antro ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2017 m. antro ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2017 m. trečio ketvirčio balansas
2017 m. trečio ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2017 m. trečio ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2017 m. ketvirto ketvirčio balansas
2017 m. ketvirto ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2017 m. ketvirto ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita

2017 m. audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. Metinis pranešimas

2018 m. trečio ketvirčio balansas
2018 m. trečio ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
2018 m. trečio ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita

2018 m. audituotas metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. pirmo ketvirčio balansas
2019 m. pirmo ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2019 m. antro ketvirčio balansas
2019 m. antro ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2019 m. trečio ketvirčio balansas
2019 m. trečio ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2019 m. Audito ataskaita ir auditoriaus išvada
2019 m. Metinis pranešimas
2019m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. pirmo ketvirčio balansas
2020 m. pirmo ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2020 m. antro ketvirčio balansas
2020 m. antro ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2020 m. trečio ketvirčio balansas
2020 m. trečio ketvirčio pelno (nuostolio) ataskaita

2020 m. Audito ataskaita ir auditoriaus išvada
2020 m. Metinis pranešimas
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 pirmo ketvirčio balansas
2021 pirmo ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita

2021 antro ketvirčio balansas
2021 antro ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita

2021 trečio ketvirčio balansas
2021 trečio ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita

2021 m. Audito ataskaita ir auditoriaus išvada
2021 m. Metinis pranešimas
2021m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Įstatai
Valstybės lūkesčių raštas susijęs su UAB Panevėžio veislininkyste

Gyvunu veislininkste Panevezyje