Pages Menu
Categories Menu

Skelbimai 

 

UAB „Panevėžio veislininkystė“ skelbia apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2018 m. balandžio 26 d., 9 val., adresu Šiaulių g. 53, Algirdiškio k. Naujamiesčio sen. Panevėžio raj., Lietuvos Respublika.

Darbotvarkės klausimai:

1. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ 2017 m. metinio pranešimo.
2. Dėl audito ataskaitos ir auditoriaus išvados.
3. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
5. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ įstatinio kapitalo mažinimo.
6. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ įstatų keitimo.
7. Kiti klausimai.

Sprendimo projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės direktorius N. Gricius, tel. 8699 66567.