Pages Menu
Categories Menu

ŠAUKIAMAS EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

UAB „Panevėžio veislininkystė“ (įmonės kodas 168559278, Buveinės adresas: Šiaulių g. 53, Algirdiškio k. Naujamiesčio sen. LT38355 Panevėžio r.) vadovaudamasi valdybos 2019 m. balandžio 1 d. sprendimu, 2019 m. balandžio 25 d., 9 val., adresu Šiaulių g. 53, Algirdiškio k. Naujamiesčio sen. Panevėžio raj., Lietuvos Respublika, šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ 2018 m. metinio pranešimo.
  2. Dėl audito ataskaitos ir auditoriaus išvados.
  3. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  4. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
  5. Kiti klausimai.

           Sprendimo projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės direktorius N. Gricius, tel. 8699 66567 arba įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkai registruojami 2019-04-25 nuo 8:30.

DĖL UAB „PANEVĖŽIO VEISLININKYSTĖ“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 25 straipsnio 3 dalimi, Žemės ūkio ministerija, kaip UAB „Panevėžio veislininkystė“ akcijų, suteikiančių 97,9 proc. visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, valdytoja, teikia pasiūlymą dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2019-04-25 9 val. bendrovės patalpose, darbotvarkės pildymo 2-iem klausimais:

  1. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ įstatų keitimo.
  2. Dėl UAB „Panevėžio veislininkystė“ valdybos narių atšaukimo.