Pages Menu
Categories Menu

DĖL UAB "PANEVĖŽIO VEISLININKYSTĖ" NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
UAB "Panevėžio veislininkystė" (įmonės kodas 168559278, buveinės adresas: Šiaulių g. 53, Algirdiškio k. Naujamiesčio sen. LT38355 Panevėžio r., direktoriaus iniciatyva ir sprendimu šaukia neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau -Susirinkimas). Susirinkimas vyks 2023 m. sausio 30 d. Akcininkų balsavimas vyks iš anksto raštu užpildant ir Bendrovei pateikiant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numatyta ABĮ 21 str. 3 d. iki 2023 sausio 09 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
     1. Dėl UAB "Panevėžio veislininkystė" metinių finansinių atskaitomybių patvirtinimo

  1. Dėl  UAB "Panevėžio veislininkystė" direktoriaus pranešimo dėl auditoriaus išvados patvirtinimo
  2. Dėl leidimo UAB "Panevėžio veislininkystė" direktoriui parduoti įmonės kilnojamąjį turtą 
  3. Kiti klausimai.

Sprendimo projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės direktorius A. Bielinis, tel. +370 655 65613 arba raštu įstatyme
nustatyta tvarka