Pages Menu
Categories Menu

ŠAUKIAMAS NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

2018 gruodžio 6 d. 11 val. adresu Šiaulių g. 53, Algirdiškio k. Naujamiesčio sen. Panevėžio raj. įvyks UAB "Panevėžio veislininkystė" (įmonės kodas 168559278)  neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkės klausimai:

  1. Dėl audito įmonės 2018–2020 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkimo.
  2. Dėl valdybos nario atšaukimo ir naujo rinkimo.
  3. Kiti klausimai.

Sprendimo projektus ir kitą informaciją teikia bendrovės direktorius N. Gricius, tel. 8699 66567 arba įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkai registruojami 2018-12-06 nuo 10:30 val.